Vad är ett flyktigt svavel? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder flyktigt svavel?

Flyktigt svavel består av svavelväte, som ger en lukt av ruttna ägg, och metylmerkaptan, som luktar ladugård. Flyktigt svavel kan vara frätande på vissa metalliska ytor, med betydande negativa effekter. Flyktigt svavel är också känt som en flyktig svavelförening (VSC), som är en betydande bidragande orsak till industriell korrosion. Omfattningen av korrosionsskadan orsakad av svavel i laboratoriet, om den lämnas okontrollerad, kan vara så allvarlig att den orsakar fel på experimentapparaten.

Kunskaper.se förklarar flyktigt svavel

Flyktiga svavelföreningar finns i raffinerad transformatorolja, även om inte alla typer är kända för att vara frätande eller reaktiva.

Förutom att ha sitt ursprung i industriella tillämpningar, produceras flyktigt svavel också av bakterier i munnen, vilket orsakar ett tillstånd som kallas halitosis. Flyktigt svavel kan produceras av bakterier som inte behöver syre för att överleva och som innehåller svavelhaltiga föreningar.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?