Vad är ett gjutjärn?

Vad betyder gjutjärn?

Gjutjärn är en av gruppen kol-järnlegeringar som lätt kan smältas och gjutas (gjutas) till valfri form på grund av dess 2% kolhalt. Gjutjärn är att föredra för tillverkning av utrustning eller material vars smältpunktstemperatur måste förbli låg under drift.

Kunskaper.se förklarar gjutjärn

Det finns två typer av gjutjärn tillgängliga för tillverkningsändamål:

  • Vit gjutjärn är en typ av gjutjärn där kolhalten är nästan 2% mer än en enkel legering i form av cementit. Av denna anledning, när vitt gjutjärn är brutet, uppvisar det en vitaktig-silverliknande fraktur.
  • Gråt gjutjärn är ett typ av gjutjärn där kolhalten är närvarande nästan 2% mer än en enkel legering i form av en grafitisk mikrostruktur. På grund av förekomsten av grafit är den relativt billig, hållbar och lätt formbar.
  • Lämna ett svar

    Relaterade Inlägg