Vad är ett hydrauliskt utmattningstest? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder hydraulisk utmattningstest?

Utmattningstestning utförd på provexemplar med en hydraulisk testmaskin kallas ett hydrauliskt utmattningstest. Ett utmattningstest är en metod som bestämmer ett materials beteende under fluktuerande belastningar. I hydrauliska utmattningstester har de hydrauliska maskinerna flera lägen där material eller komponenter testas med pulserande eller alternerande belastningar med periodiska signaler eller slumpmässiga signaler.

Kunskaper.se förklarar Hydrauliskt utmattningstest

Hydrauliska utmattningstest används för att enkelt simulera de kvasistatiska och dynamiska lasterna som verkar på flera platser i materialet eller komponenterna. I hydrauliska utmattningstest kan belastningen på materialet eller alla komponenter appliceras axiellt i böjning eller vridning. När väl belastningen applicerats, beroende på amplituden för medel- och cyklisk belastning, kan nettospänningen i provet uppstå i en riktning eller kan vända riktningen. Data som erhålls från ett utmattningstest representeras som ett SN-diagram eller en SN-plot, som representerar förhållandet mellan antalet cykler som krävs för att orsaka brott i materialet kontra amplituden för den cykliska spänningen. Kurvorna som ritas på SN-diagrammet representerar den konstanta medelspänningen. Om materialet under testningen har förlorat styrka eller duktilitet på grund av flisning eller rost, kommer det att brytas ner omedelbart vid applicering av en nominell spänning.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?