Vad är ett inokulum? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder inoculum?

Inoculum hänvisar till ett aktivt primärmaterial som används för att förädla korn i en gjuten makrostruktur för att skydda ett substrats metallyta.

Kunskaper.se förklarar Inoculum

Inoculum är en enhetskornraffinör som används för att implementera korngränsförstärkning av metalliska ämnen. Den appliceras med en mängd olika tekniker beroende på vilken substrattyp som ska skyddas.

Kärnbildning är den mest utbredda metoden som används för att infundera inokulum med metaller. Ett exempel på sådana partiklar som introduceras som kärnämnen är Al-5%tI. Efter kärnämnesinförande tillsätts lösta partiklar och spannmålsförfinare. Dessa tillsatsämnen ger ökad hållbarhet till den intergranulära strukturen hos metallen som ska förstärkas och begränsar tillväxten av dendriter.

Förfiningen av aluminiumkorn och/eller dess legeringar förbättrar de mekaniska egenskaperna av ett gjutgods och dess ytfinish.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?