Vad är ett insektshål? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder Bug Hole Mean?

Detta är ett regelbundet eller oregelbundet hålrum som uppstår på ytan av en betong som ett resultat av instängda luftbubblor under placering och konsolidering av betong —vanligen på vertikala ytor där betong gjuts på plats. Deras effekt på korrosion bestäms av kavitetens storlek och djup.

Kunskaper.se förklarar Bug Hole

I betongens matris tenderar lufthålet och överflödigt vatten att blöda ut ur blandningen på grund av en skillnad i densitet . Det enda sättet att uppnå jämvikt är genom att ta den närmaste vägen till toppen.

Det orsakas av vibratorer med hög amplitud, effektiv användning av maskinen, appliceringstjockleken och betongblandningens bearbetningsegenskap. Blandningsdesignen bestäms av aggregatets gradering, storlek och typ.

Förutom att det påverkar betongens estetiska värde skapar ett bugghål utrymme för brott och korrosion. För att förhindra att denna defekt uppstår, är det tillrådligt att använda permeabla former, bearbetbara och flytande blandningar, och att bibehålla en korrekt vibration för enande. Dessa former hjälper till att enkelt ta bort luft och vatten på toppen av ytan, vilket förhindrar korrosion i betongens matris.

Reparationen av dessa håligheter kräver borstning och skrubbning för att jämna ut betongen, och beläggning följer för att säkerställa att underlagets yta är enhetlig.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?