Vad är ett kalkstensdropptest? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder kalkstensdropptest?

Ett kalkstensdropptest avser en standardiserad materialinspektionsmetod som används för att simulera påverkan av återfyllning efter att ett rör placerats i ett dike . Den används för att bestämma effekten av trubbigt krafttrauma på en belagd rörledning.

Kunskaper.se förklarar kalkstensfalltest

Kontakt mellan stenar eller andra material och en rörlednings belagda yta kan resultera i att beläggningen helt eller delvis tas bort. Detta resulterar i slutändan i att rörledningen utsätts för korrosionsorsakande förhållanden och nedbrytning.

Kalkstensdroppetestet används mest för att undersöka påverkan av sten, sediment, packad jord och annat naturligt förekommande topografiska rester som kan komma i kontakt med ovanjordiska och underjordiska rörledningar.

Kalkstensdropptestet är industriellt känt som en standardiserad testmetod för slagtålighet hos rörledningsbeläggningar. Det styrs av ASTM G13.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?