Vad är ett kloridjoninnehåll? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder kloridjoninnehåll?

Kloridjoninnehåll är koncentrationen eller mängden kloridjoner i en lösning.

Studier angående järnkorrosion i svavelsyramedier med ett pH nära 3,0 har funnit att koncentrationen av joner kan antingen accelerera eller bromsa korrosionshastigheten. Kloridjoner accelererar korrosion avsevärt när den anodiska reaktionen bidrar väsentligt till den övergripande kinetiken.

Kunskaper.se förklarar kloridjoninnehållet

Kloridjoner minskar den skyddande effekten av så kallade anodiska hämmare (K2 Cr2O7 och NH2CH2CH2OH) medan sulfatjoner stör verkan av tiourea, en katodisk inhibitor. Korrosionspotentialen är oberoende av kloridkoncentrationen men förskjuts i negativ riktning av sulfat. Dessa observationer tolkas i termer av egenskaperna hos FeCl— och FeSO 4 komplex. Kloridkomplexet tjänar helt enkelt till att transportera Fe++ bort från metallytan.

När legeringar sätts i en sur lösning med en hög koncentration av kloridjoner, ökar lösningens sura natur och pH-värde. Detta ökar också korrosionshastigheten.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?