Vad är ett lösningsmedel? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder lösningsmedel?

Ett lösningsmedel är ett ämne som kan lösa upp eller extrahera andra ämnen, vanligtvis utan att orsaka kemiska förändringar i sig själv eller de andra ämnena. Lösningsmedel är värdefulla för bearbetning av material, rengöring av ytor, utspädningslösningar, separeringsmaterial och en lång rad andra applikationer.

Även om de flesta lösningsmedel är i flytande tillstånd, är vissa fasta ämnen eller gaser. . När det gäller sammansättning kan lösningsmedel vara oorganiska (ämnen utan kol) eller organiska (ämnen med kol). Vatten, det vanligaste och mest använda lösningsmedlet, är oorganiskt.

Organiska lösningsmedel används i större utsträckning inom beläggningsindustrin än oorganiska lösningsmedel.

Vissa lösningsmedel kan återvinnas och återanvändas. Även om de är mycket användbara anses många lösningsmedel också vara hälso-, säkerhets- och miljörisker.

Kunskaper.se förklarar lösningsmedel

Lösningsmedel är viktiga i beläggningsindustrin som ingredienser för många beläggningar, rengöringsmedel, thinner och för andra funktioner som förbättrar beläggningens prestanda och rengöringsmedel.

Vatten är det dominerande lösningsmedlet för bostadsändamål. Det är dock inte fallet för industriella lösningsmedelsapplikationer där majoriteten av lösningsmedlen är organiska.

Vatten är billigt, lättillgängligt och miljövänligt, men det löser inte upp många av de ämnen som används i olika industrier och som kräver organiska lösningsmedel.

Att välja lämpligt lösningsmedel eller lösningsmedelsblandning för en given applikation beror på hur lika de kemiska egenskaperna hos lösningsmedlet är till det ämne som det försöker lösa upp. Experter kallar det principen om ”liknande löser sig som.”

Polariteten hos ett lösningsmedel avgör vilka typer av ämnen det kan lösa upp samt vilka flytande ämnen det kan blandas med. När det gäller polaritet klassificeras lösningsmedel och lösta ämnen som polär (hydrofil) och icke-polär (lipofil). Hydrofila eller polära föreningar löses fullständigt i vatten medan de är lipofila eller opolära ämnen löses lättare i lipider eller fetter än i vatten.

Förutom lösningsmedlets upplösningsförmåga är andra viktiga faktorer att ta hänsyn till vid val av lämpligt lösningsmedel viskositet, avdunstningshastighet, lukt, toxicitet, brandfarlighet och miljöpåverkan (avges flyktiga organiska föreningar) .

Lagstiftning och tekniska framsteg syftar till att minska de negativa effekterna av organiska lösningsmedel på hälsa och miljö.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?