Vad är ett luftblästermunstycke? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder luftblästringsmunstycke?

Ett luftblästermunstycke är en anordning som accelererar luft och en abrasiv blästringsblandning över ett materialyta som uppvisar gropfrätning och behöver reparation och efterföljande skydd från korrosion. Luft- och slipmedelsblandningen släpps ut från änden av slangen genom blästermunstycket. Munstyckets längd och avsmalnande design bestämmer mönstret och hastigheten för blandningen som lämnar munstycket.

Kunskaper.se förklarar luftblästringsmunstycke

Ett luftblästermunstycke består av material som volframkarbid, aluminium, borkarbid och kiselnitrid som tål kraft och tryck vid utloppsspetsens munstycke under sprutning av tryckluft och abrasiv med hög hastighet och tryck på ett område med defekter eller korrosion.

Avblåsningsmunstyckesstorlekar baseras på deras öppningsdiameter i steg om 1/16 tum. Storleken på dess öppning bestämmer förbrukningen av luft och slipmedel. Mängden luft som kommer in i munstycket mäts i kubikfot vid ett givet tryck. Storleken på munstycket spelar en mycket viktig roll för den effektiva sprayningen av blandningen. Större munstycken sänker blästringstrycket och orsakar snabbt slitage på blästerslangen. Omvänt, om munstycksstorleken är för liten kommer ett jämnt blandningsflöde att vara svårt att uppnå.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?