Vad är ett materialsäkerhetsdatablad (MSDS)? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder materialsäkerhetsdatablad (MSDS)?

Ett materialsäkerhetsdatablad (MSDS) är ett viktigt dokument som innehåller en kemisk produkts fysiska data, potentiella faror, hantering och nödvändiga säkerhetsåtgärder. Informationen används som utgångspunkt vid utveckling av kompletta säkerhets- och hälsoprogram. Det är ett krav för varje tillverkare att inkludera denna information med varje kemisk produkt.

Kunskaper.se förklarar materialsäkerhetsdatabladet (MSDS)

Materialsäkerhetsdatabladet är avsett att förse arbetare med säker hantering och användningsprocedurer för en kemisk produkt. Den varnar också för relaterade faror och åtgärder som bör vidtas i händelse av en olycka.

Materialsäkerhetsdatablad varierar i längd (vanligtvis mellan en och tio sidor), innehåll och format . Det mesta av den grundläggande och kritiska informationen måste dock inkluderas på alla.

Ett typiskt säkerhetsdatablad måste innehålla mellan 8 och 16 avsnitt:

 • Produktinformation: Tillverkarens namn och kontaktinformation, produktnamn, adresser och nödtelefonnummer
 • Farliga ingredienser/identifikationsinformation
 • Fysiska data: Smält-, kok- och flampunkter
 • Brand- eller explosionsriskdata
 • Reaktivitetsdata : Kemisk instabilitet hos en produkt och de ämnen den kan reagera med
 • Toxikologiska egenskaper/hälsoeffekter
 • Förebyggande åtgärder/förebyggande åtgärder för säker hantering och användning: Förvaring, skyddsutrustning, hantering av spill, kassering av produkten och tillhörande förpackning
 • Första hjälpen/kontrollåtgärder: Akutrutiner vid olycka och upptäcka symtom på överexponering
 • Beredningsinformation: Beredningsdatum och ansvarig
 • Säkerhetsdatabladet om frätande syror, baser och kemikalier hjälper till att varna personer som hanterar dem om deras brännande effekt på huden om den kommer i kontakt, hälsoproblem vid inandning och frätande effekter på metaller.

  Säkerhetsdatabladet för särskilda frätande kemikalier anger också vilka metalltyper den korroderar samt andra material, såsom trä eller plast, som den kan angripa.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?