Vad är ett membran? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder membran?

Ett membran är ett selektivt semipermeabelt material eller barriär som förhindrar överföring av vissa ämnen, men tillåter passage av andra. Membran används som takbeläggning för att förhindra vatteninträngning, samtidigt som det tillåter luftpassage. Detta hjälper till att förhindra vatten- och kolinducerad korrosion.

Kunskaper.se Explains Membrane

Membran arbetar med konceptet tryckgradienter, med ämnen som flödar från ett högtrycksområde till ett område med lägre tryck. De kan vara naturligt förekommande biologiska organismer eller syntetiskt utformade för att hantera en specifik tillämpning.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?