Vad är ett nafteniskt lösningsmedel? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder nafteniskt lösningsmedel?

Ett nafteniskt lösningsmedel är ett kemiskt ämne som är en blandning mellan cyklopentgrupper och cyklohexylkarboxylsyra som löser upp eller extraherar andra ämnen utan att orsaka kemiska förändringar till sig själv.

Nafteniska lösningsmedel är vanligtvis förknippade med naftenisk korrosion i petroleumindustrin, som uppstår på grund av syresättningen av karboxylsyra. Det kontrolleras vanligtvis genom att blanda oljor med låg naftensyrahalt för att minska deras surhet eller genom att använda resistenta material för att konstruera bearbetningsutrustning.

Kunskaper.se förklarar Naphthenic Solvent

Naftensyror är icke-korrosiva vid rumstemperatur men blir alltmer frätande vid högre industriella temperaturer, som de där raffinering sker. För kolstål är naftensyra initialt frätande i intervallet 180-220°C (356-428°F) och blir sedan alltmer frätande, med ett maximum mellan 290°C och 395°C (554°F och 743°F) ), innan det slutligen bryts ner över 420°C (788°F). Syrasönderdelning över 400°C (750°F) beror på termisk dekarboxylering.

Naftensyra används vid raffinering och andra petroleumtillämpningar eftersom destillationskolonner huvudsakligen arbetar i 250-400 °C (480-750°F) region. De förångas också med kolväten och kondenserar sedan antingen på destillationskolonnens väggar eller på ett smalt antal brickor.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?