Vad är ett natriumsulfidfläcktest? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder natriumsulfidfläcktest?

Ett natriumsulfidfläcktest är ett lokaliserat kemiskt test för att detektera eventuell koncentration av bly i en beläggningssubstans genom applicering av natriumsulfid på beläggningens yta.

Kunskaper.se förklarar natriumsulfidfläcktest

Natriumsulfidfläcktest utförs på ett kvalitativt sätt genom att applicera natriumsulfiden på en given beläggnings yta och vänta på att observera bildandet av en svart eller grå färgad fläck. Närvaron av någon av dessa färger är ett resultat av en kemisk reaktion mellan bly- och sulfidereaktanter; därför fungerar testet som en indikator på förekomsten av bly i beläggningen.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?