Vad är ett Nernst-lager? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder Nernst-lager?

Ett Nernst-lager hänvisar till ett fiktivt vetenskapligt område på en koncentrationsprofilgraf för en elektrod. Det representerar den hypotetiska tjockleken på diffusionsskiktet som finns på en elektrod nedsänkt i en elektrolytisk lösning.

Nernst-skiktet kan också vara känt som Nernst-diffusionslagret.

Kunskaper.se förklarar Nernst-skiktet

Nernst-skiktet används i vetenskaplig teori för att beskriva diffusionsskiktet (eller det dubbla) hos en aktiv elektrod. Ett dubbelskikt är gränsytan mellan en elektrod eller en suspenderad partikel och en elektrolyt som skapas av laddning-laddningsinteraktion (laddningsseparation) som leder till en inriktning av motsatt laddade joner vid ytan av elektroden eller partikeln. Det är relaterat till elektriska dubbla skikt som Helmholtz dubbelskikt (HDL) och fungerar enligt principen om Nernst diffusionsskikt.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?