Vad är ett omgivande temperaturområde? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder omgivningstemperaturintervallet?

Omgivningstemperaturintervallet hänvisar till en skala för hethet eller kyla i omedelbar atmosfärsmiljö som registrerats i en universellt accepterad måttenhet som Celsius, Fahrenheit eller Kelvin. Det är en viktig parameter att observera för att optimera utrustningens funktion och förhindra korrosion.

Kunskaper.se förklarar omgivningstemperaturområdet

Att upprätthålla ett lämpligt omgivningstemperaturområde är avgörande för långvarig användning av utrustning som datorer och testinstrument som innehåller mikroprocessorchips. Detta intervall är vanligtvis mellan 60°F och 75°F (15°C och 24°C). När den övre gränsen för detta intervall överskrids är det mer sannolikt att mikrochips deformeras, deformeras och utsätts för korrosion.

I industriella tillämpningar visar sig korrosionshastigheten för en elektrokemisk process vara nära korrelerad med området för omgivningstemperaturen. Detta kan observeras i stålförstärkta strukturer och metaller i klorlösningar. Ju längre materialet befinner sig i den högre delen av omgivningstemperaturområdet, desto högre är korrosionshastigheten och vice versa.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?