Vad är ett penetrationstest? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder penetrationstest?

Ett penetrationstest undersöker korrosionspenetrationshastigheten på ett ämne som påverkas av någon typ av korrosion. Material kan kvantifieras genom deras korrosionspenetrationshastighet (CPR) och undersökas på tre möjliga sätt:

 • Hastighet med vilken materialet försämras
 • Mängd förlorat material per år (dvs. minskningen av materialets tjocklek)

 • Hastighet med vilken korrosion sprider sig
 • Kunskaper.se förklarar penetrationstest

  För att testa korrosion i ett visst material utförs olika tester och data samlas in för att beräkna korrosionspenetrationen Betygsätta. Följande data samlas in:

  • Vikten som förlorats av materialet (dvs dess ursprungliga vikt minus nuvarande vikt)
  • Materialets densitet
  • Den totala ytarean som initialt förekommer
  • Den tid det tar för materialet att korrodera

  När de har samlats in används dessa data för att bestämma korrosionspenetrationshastigheten, vilken beräknas med formeln:

  CPR = (kx W) / (D x A x T)

  där k = en konstant, W = totalvikt förlorad, T = tiden det tar för metallförlusten, A = ytan på den exponerade metallen, D = metallens densitet i g/cm³

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?