Vad är ett Pitting Test? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder gropförsök?

Groptest används för att utvärdera sannolikheten för att en metall utvecklar lokal korrosion i form av hål på dess yta. Pittingtester utförs med användning av olika metall- och lösningskombinationer enligt en gällande standard (ASTM G48). Den valda metallen eller lösningen fungerar som en referenspunkt för att minimera datainkonsekvenser och säkerställa precision.

Kunskaper.se förklarar Pitting Test

Groptest används för att utvärdera kvaliteten på metallbeständighet mot både gropfrätning och spaltkorrosion. Dessa två typer av korrosion är farliga eftersom de ofta leder till strukturell instabilitet och kollaps. Spalt- och gropkorrosion bildas på grund av en lokal samling av korrosionsframkallande ämnen som syror med lågt pH, vatten och saltlösningar.

En metalls motståndskraft mot spalt- och gropkorrosion kan empiriskt bestämmas och rangordnas i förhållande till en kritisk spalttemperatur (CTT) enligt ASTM Standard G48-03. Denna standard är standardtestmetoderna för grop- och spaltkorrosion av rostfria stål och legeringar genom användning av FeCl3

. Standarden rekommenderar sex implementeringsmetoder. De olika metodernas syften är:

 • Metod A – För att bestämma den relativa gropmotståndet hos rostfria stål och nickelbaserade, krombärande legeringar
 • Metod B – För att bestämma grop- och spaltkorrosionsbeständigheten hos rostfritt stål

legeringar

 • Metoder C, D, E och F – För rangordning av legeringar efter lägsta (kritisk) temperatur för att orsaka initiering av korrosion. Detta gäller rostfria stål, nickelbaserade och kromhaltiga legeringar i en standard järnkloridlösning.
 • Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?