Vad är ett skåptest? – Definition från Kunskaper.se

Senast uppdaterad: 29 mars 2017

Vad betyder kabinettstest?

Ett skåptest är ett experimentellt tillvägagångssätt som används för att utvärdera ett materials svar på ett brett spektrum av simulerade miljöer av olika förhållanden med användning av ett slutet kärl eller system. Dessa kärl är ofta skåp eller andra vakuumbehållare.

Skåptestning används för att efterlikna korrosionsgenererande situationer genom att variera speciella mekanismer eller bidragande faktorer och observera deras direkta inverkan.


Annons

  Kunskaper.se förklarar skåptest

  Faktorer som syre, fukt och kemikalier införs i skåpet som innehåller ett metallprov för att bestämma faktorns inverkan på korrosionshastigheten.

  Tre huvudskåpetester utförs i industriella applikationer:

  1. Kontrollerad fuktighetstest – Ändrar fuktnivåerna
  2. Korrosiv gastest – Ändrar kemikalienivåerna
  3. Saltspraytest – Ändrar jonnivåerna för att analysera och dra slutsatser om det korrosiva beteendet hos metallprovet som undersöks
  4. Annons

Dela denna term

Relaterade villkor

 • Saltspraytestning
 • Korrosionstestning
  1. Virvelströmstestning
  2. Dimtestning
  3. ASTM B117
    • Saltdimma
    • Processkärl
    • Atmosfäriskt korrosionstest
    • Accelererat korrosionstest

Relaterad läsning