Vad är ett skört misslyckande? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder skört misslyckande?

Brött misslyckande syftar på att ett material går sönder på grund av en plötslig fraktur. När ett skört fel inträffar går materialet plötsligt sönder istället för att deformeras eller belastas under belastning. Sprickningen eller brottet kan uppstå med endast en liten mängd belastning, stötkraft eller stöt. Spröda material absorberar mindre energi innan de går sönder eller spricker, trots att materialen har hög hållfasthet.

Sprödbrott kan också kallas sprödbrott.

Kunskaper.se förklarar sprött misslyckande

När material når gränsen för sin styrka har de vanligtvis möjlighet att antingen spricka eller genomgå fysisk deformation. Material som uppvisar sprödhet misslyckas med få eller inga tecken på plastisk deformation innan sprickningen inträffar.

De flesta glas, keramik och vissa polymerer som polystyren och poly(metylmetakrylat) (PMMA) är spröda material.

Ett materials sprödstyrka kan ökas genom att trycka på det tills det når sin slutliga draghållfasthet, utöver vilket det kommer att misslyckas. Icke-sprött stål blir sprött vid låga temperaturer baserat på deras bearbetning och sammansättning. En metall som är naturligt formbar görs starkare genom att hindra mekaniken för plastisk deformation. Men om det pressas till det yttersta blir materialet skört och sprickbildning är ett troligt resultat.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?