Vad är ett sprängtryck? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder blästringstryck?

Ett blästringstryck är hastigheten för en kontinuerlig kraft som utövas av en slipmedelsblandning när den passerar genom munstycket av torr luft eller våt/ ångblästringssystem. Sprängtryck är viktigt att notera och reglera för att förbättra säkerhetsstandarder och förhindra explosioner.

Kunskaper.se förklarar blästringstryck

Blästringstrycket är en nyckelparameter som används i samband med abrasiva blästringssystem. Det mäts i pund per kvadrattum (psi), pascal (Pa), kilopascal (kPa) eller staplar (1 bar motsvarar 100 000 Pa).

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg