Vad är ett spray-on foder? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder spray-on foder?

En spray-on foder är en epoxibaserad beläggning som appliceras på den inre ytan av ett rörledningssystem. Epoxi-spray-on-fodret blandas och tvingas genom rörledningen med hjälp av tryckluft, och appliceras vanligtvis när en rörledning har äventyrats av korrosion eller andra former av nedbrytning. En sprutbeläggning kan förlänga livslängden på en rörledning.

Kunskaper.se förklarar spray-on lining

Rörledningarnas invändiga ytor kan bli föremål för korrosion med tiden och skapa risk för rörledningsfel. För att råda bot på detta måste normalt rörledningen grävas ut och antingen få en del av den bytt ut eller få hela rörledningen borttagen och ersatt.

En sprutbeklädnad tar bort behovet av schaktning och utbyte, eller åtminstone skjuter upp det, eftersom fodret ger ett fjädrande lager till den komprometterade rörledningen.

Det krävs flera utrustningar för att applicera en spray- på foder. Först och främst är en industriell luftkompressor, som måste paras ihop med annan utrustning såsom värmare som kan eliminera fukt från tryckluften. Fäst till kompressorn finns flera rör som matas in i rörledningen.

För att påbörja processen matas ett slipande material in i spray-on fodersystemet och drivs genom rörledningen av luftkompressorn. Detta tar bort löst skräp från rörledningen och förbereder ytan för det invändiga epoxifodret. Efter blästringsprocessen blandas epoxikomponenter ihop och matas in i rörledningen. Tryckluften driver fram epoxin på ett sådant sätt att spray-on fodret är jämnt fördelat i hela rörledningen. Rörledningen är klar för användning efter att epoxin härdat.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?