Vad är ett sprayliv? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder spraylivslängd?

Spraylivslängd avser den totala tiden som börjar från den första beredningen och blandningen av en beläggning till den punkt där en sådan beläggning förlorar sin livskraft. Att känna till sprayens livslängd är viktigt eftersom beläggningen kanske inte kan ge tillräckligt skydd mot korrosion när den appliceras på en metallyta utöver dess spraylivslängd.

Kunskaper.se förklarar sprayens livslängd

Sprayning är en metod som används för att applicera beläggningar på en metallyta. Vissa beläggningar består av flera flytande komponenter som måste blandas i fasta koncentrationer för att möjliggöra full beläggningspotential. Oönskade förhållanden såsom koagulering kan inträffa på grund av komponenternas molekylära strukturer och fysikaliska egenskaper. Koagulering omöjliggör korrekt sprutapplicering. Därför måste beläggningar appliceras efter initial blandning och innan koagulering och/eller vätskeseparation av beläggningens komponenter börjar.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?