Vad är ett sulfatjoninnehåll? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder sulfatjoninnehåll?

Sulfatjoninnehåll hänvisar till den kvantitativa koncentrationen av den polyatomiska anjonen av svavel- och syreladdare som finns i en lösning. En hög halt av sulfatjoner genererar en surare lösningsmiljö som resulterar i snabbare korrosionshastigheter.

Kunskaper.se förklarar sulfatjoninnehållet

Sulfatjoninnehållet har en direkt korrelation med pH (surhet) i en lösning. Ju högre sulfatjonhalt, desto lägre pH och desto högre surhetsgrad. Under katodisk kontroll påskyndar sulfatjoner korrosionsprocessen.

I vissa fall bör den elektrolytiska lösningens pH justeras till de önskade pH-värdena för varje sulfatkoncentration. Detta kan uppnås genom att tillsätta natriumhydroxid och svavelsyra. Lösningens pH-värde kan sedan mätas med lackmuspapper. När installationen är klar utförs korrosionstester vid olika temperaturintervall genom att placera korrosionscellen i en kalibrerad termostat.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?