Vad är ett svavelsyrafläcktest? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder svavelsyrafläcktest?

Ett svavelsyrafläcktest är en inspektionsprocedur som involverar applicering en enda droppe av ett reagens på en metalls yta för att bestämma närvaron av svavelsyra och korrosion.

Generellt ökar korrosionshastigheten med högre koncentrationer av svavelsyra. Gropkorrosion och dess korrosionsprodukter (t.ex. rost) är de två mest framträdande identifierarna på en metalls yta i närvaro av svavelsyra.

  Kunskaper.se förklarar svavelsyrafläcktest

  Svavelsyra är en välkänd bidragande orsak till korrosion på metalliska ytor. Sur korrosion förekommer i metaller med hög salthalt och låga syrehalter. Det sker gradvis genom att materialet slits bort. Svavelsyra kommer i allmänhet i kontakt med metallföremål via industriell luft, vatten eller giftiga kemikalier i området.

  Sambandet mellan svavelsyrans koncentration och det korrosiva beteendet kan undersökas empiriskt genom att använda extrapoleringsmetoder som undersöker den inre ytan av ett metalliskt föremål som en rörledning. Den övergripande processen är att:

    Samla ytmorfologiprover

  Undersök provet med ett optiskt mikroskop

 • Undersök provet med ett svepelektronmikroskop

  Bestäm korrelationen mellan korrosionshastigheten och ytan morfologi

  1. Lämna ett svar

   Relaterade Inlägg

   • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

   • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

   • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

   • Kemisk formel för propan

   • Plasmas egenskaper

   • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?