Vad är ett svetsöverlägg? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder svetsöverlägg?

En svetsöverlagring är en typ av beklädnad som använder en svetsprocess för att smälta ett material på ytan av ett annat, annorlunda material. En svetsöverläggning utförs för att skydda basmaterialet från slitage eller korrosiva miljöer. Svetsskiktet läggs till som ett kostnadseffektivt medel för att öka basmaterialets korrosionsbeständighet eller mekaniska egenskaper.

Kunskaper.se förklarar svetsöverlägg

En svetsöverlägg är ett populärt alternativ när man försöker hitta ett kostnadseffektivt sätt att förbättra ett materials ytegenskaper. Ett dyrt material kan endast användas som beläggningsskikt i motsats till att utgöra hela basmaterialets sammansättning. Således kan basmaterialet göras av något billigare material. Försiktighet måste iakttas för att säkerställa att svetsöverläggsmaterialet är kompatibelt med basmaterialet för att undvika fel.

Många olika typer av svetsprocesser kan användas för en svetsöverlägg. Dessa inkluderar skärmad metallbågsvetsning, gasmetallbågsvetsning och nedsänkt bågsvetsning, bland annat.

En svetsöverlägg kan användas på många olika material och komponenter. Populära svetsöverläggsapplikationer inkluderar rörledningar, ventiler, schaktutrustning och andra delar som utsätts för korrosiva eller slitage miljöer.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?