Vad är ett syntetiskt harts? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder syntetiskt harts?

Ett syntetiskt harts är ett kemiskt ämne som skapas på konstgjord väg för att efterlikna egenskaperna hos dess naturligt förekommande motsvarighet. Syntetharts ärickekristallina eller viskösa vätskor som utsöndras från färger.

Syntethartser tillverkas industriellt genom polymerisationsprocess, som involverar skapandet av kedjebundna polymerer, vilket möjliggör mer stabila, homogena resulterande strukturer än vad som finns i naturligt förekommande hartser.

Kunskaper.se förklarar Syntetharts

Kyntetharts förekommer i ett brett utbud av produkter, såsom plast, färger och lacker. Färger och beläggningar som är tillverkade med syntetiska hartser ger bättre långvarigt korrosionsskydd av metallsubstrat på grund av deras ökade hållbarhet.

Det finns två huvudtyper av syntetiska hartser – termoplast och värmehärdande. Termoplastiska hartser kan mjukas upp och omformas genom att applicera värme och tryck. Denna typ av syntetiskt harts inkluderar polyetenharts och polyvinylklorid (PVC).

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?