Vad är ett tidsvägt genomsnitt (TWA)? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder tidsvägt genomsnitt (TWA)?

Ett tidsvägt medelvärde (TWA) hänvisar till den genomsnittliga hastighet med vilken en arbetare exponeras för en förorening eller skadlig tillstånd (som buller) utan obehagliga eller fruktansvärda effekter under en definierad period som en 8-timmars dag eller 40-timmars arbetsvecka. Vanligtvis beräknas det tidsvägda genomsnittet för att bekräfta att koncentrationen av ett potentiellt farligt ämne under en normal 8 till 10 timmars arbetsdag inte kommer att överskrida lagstadgade eller lagliga standarder. Att hålla sig under ett specificerat tidsvägt medelvärde kan också minska korrosionshastigheten på grund av förekomsten av nämnda ämnen.

Kunskaper.se förklarar tidsvägt medelvärde (TWA)

Det tidsvägda genomsnittet representerar den tid som arbetare och utrustning på en given plats utsätts för kemiska ämnen när koncentrationen och exponeringstiden varierar. Variabler som doshastighet, varaktighet och exponeringstid tas alla in i ekvationen för att komma fram till det tidsvägda medelvärdet. Till exempel, när en arbetare exponeras för olika doser av en kemisk ånga under olika tidsperioder, kan det tidsvägda genomsnittet användas för att bestämma arbetarens genomsnittliga exponering för just den kemikalien.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?