Vad är ett tixotropiskt index (TI)? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder tixotropiskt index (TI)?

Detta är ett förhållande mellan låghastighetsviskositeten och höghastighetsviskositeten hos en icke-Newtonsk kropp. Det erhålls genom att dividera viskositetstalet vid låg hastighet med viskositetstalet vid hög hastighet för en given vätska. Den definierar därför hur väl vätskan kommer att hänga eller motstå att hänga under gravitationen.

Den används för att indikera förmågan hos en färg eller beläggning att hålla formen styv och icke hängande när ombyggnad; hjälper till att välja epoxi i enlighet med materialets applicering, dispenseringsmetod och viskositet.

Kunskaper.se förklarar tixotropiskt index (TI)

Icke-newtonska vätskor är kända för att ha låg viskositet vid omrörning vid hög hastighet och hög viskositet vid låga hastigheter. I dessa vätskor är energin som krävs för att röra sig då inte direkt lika med hastigheten som appliceras. I vila kommer vätskan inte att flöda, men när den utsätts för skjuvning eller tryck flyter den lätt när omrörningen ökar. En vätska är tixotrop när den skenbara viskositeten återvinns när skjuvningen avlägsnas; återhämtningen är tidsberoende – viskositeten minskar gradvis med tiden.

Det tixotropa indexet erhålls genom att mäta en vätskas viskositet vid rums- eller omgivningstemperatur. Viskosimetern används för att mäta viskositeten vid två hastigheter (den ena är en multipel eller en faktor 10 av den andra). Från viskositetsresultaten erhålls produkten genom att dividera viskositeten vid lägsta hastighet med viskositeten vid högsta hastighet.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?