Vad är ett tomrum? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder tomrum?

Ett tomrum är ett område som inte har barlast, last eller vätskor som vatten eller bränsle. Ibland är dessa kända som torra utrymmen. Detta kan dock vara missvisande eftersom tomrum vanligtvis innehåller vätskor som kommer från läckor, nya byggnader eller andra källor.

Tomrum utan exponering för luft kan ha stora mängder kvarhållet lösningsmedel. De bästa exemplen på detta är rörkanaler och pallar. Höga halter av lösningsmedel kan hålla beläggningen i ett relativt mjukt tillstånd som inte skyddar mot korrosionsprocessen.

Kunskaper.se Explains Void

Tomrum härrör från ansamling av ånghåligheter i en vätska och tjänar som en konsekvens av de krafter som verkar på vätskan. Detta sker vanligtvis när vätskor utsätts för snabba tryckförändringar när det är ett jämförelsevis lågt tryck i själva vätskan. När hålrum utsätts för högre tryck, kan de implodera och producera allvarliga stötvågor.

Tomrum är en av huvudorsakerna till korrosion eller slitage i de flesta tekniska sammanhang. Tomrum, särskilt den kollapsande typen som imploderar nära metallpartiklar, kan resultera i cyklisk stress som kan orsakas av upprepad implosion. Detta leder till utmattning eller slitage på metallytan, särskilt kavitation. Detta inträffar vanligtvis i böjar och pumphjul, där det sker en snabb förändring i vätskeriktningen.

Tomrum är vanliga vid tröghetskavitation där snabb kollaps i en vätska avger stötvågor. Detta fenomen kan uppstå i delar som:

  • Pumpar
  • Kontrollventiler

  • Fläkthjul
  • Propellrar

I processen med icke-tröghetskavitation , skjuts tomrummet i en vätska för att svänga i form eller storlek på grund av vissa typer av energitillförsel som i ett akustiskt fält. Den här typen av hålrum kan ses i ultraljudsrengöringsbad såväl som i propellrar och pumpar.

Chockvågor som bildas på grund av kollapsande hålrum är kraftfulla nog att leda till enorma skador på rörliga delar, vilket gör det till ett oönskat fenomen. Därför undviks det när det gäller konstruktion av propellrar, turbiner och andra delar. Ändå finns det tillfällen då tomrum är användbara och inte orsakar slitage, till exempel i fall av superkavitation när tomrummet tenderar att kollapsa bort från utrustningen eller maskineriet.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?