Vad är ett tröskelvärde (TLV)? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder tröskelgränsvärde (TLV)?

Tröskelgränsvärdet (TLV) representerar den maximala halten av ett luftburet ämne som en arbetstagare kan utsättas för utan att vara mottagliga för skador eller skador. När koncentrationerna hålls under TLV kan arbetstagare exponeras upprepade gånger för vissa ämnen under en arbetslivslängd utan negativa hälsoeffekter. Om någon arbetare utvecklar några symtom inom TLV-gränsen förväntas effekterna vara lätta att upptäcka, milda och reversibla. TLV varierar beroende på kemiskt ämne.

Det är viktigt att känna till korttidsexponeringsgränsen för säkerheten vid personligt arbete nära potentiellt farliga ämnen.

Kunskaper.se Explains Threshold Limit Value (TLV)

Arbetare inom sjöfart, tillverkning, specialkemi och andra industrier exponeras ofta för luftburna ämnen som har potential att orsaka negativa hälsoeffekter. Det är inte alltid praktiskt att eliminera dessa ämnen; därför sätts en gräns för mängden av dessa ämnen som en arbetare säkert kan exponeras för under långa perioder.

Tröskelgränsvärden (TLV) är riktlinjer utarbetade av American Conference of Statliga industrihygienister (ACGIH). TLV baseras på vetenskapliga åsikter och baseras enbart på hälsoeffekter. Inga andra faktorer, såsom ekonomiska eller tekniska genomförbarheten av att kontrollera dessa gränsvärden, beaktas.

Hittills har TLV fastställts för över 600 kemiska ämnen.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?