Vad är ett ultraljudsläckagetest? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder ultraljudsläckagetestning?

Ultraljudsläckagetestning är en metod som använder högfrekvent ljud för att identifiera och lokalisera vätske- eller gasläckor i rör, kärl, etc. När läckor förekommer, turbulent flöde uppstår när vätskan rör sig från högtryckssidan till lågtryckssidan av läckan. Denna turbulens skapar unika ljudmönster som kan höras genom hörlurarna på utrustning för ultraljudsläckagetestning.

Ultraljudsläckagetestning är också känd som akustisk läckagetestning.

Kunskaper.se förklarar ultraljudsläckagetestning

Medan vissa läckor (som luftläckor från ett däck) kan höras med det mänskliga örat, producerar små läckor ljud i ultraljudsområdet som ligger utanför gränserna för mänsklig hörsel. Ultraljudsläckagedetektorer, som är tillräckligt känsliga för att tillåta användare att höra en blinkning, kan användas för att följa ultraljudsläckor till den högsta punkten.

Utrustning för ultraljudsläckagetest kan användas kalibrerad för att fokusera på ett specifikt ljudband, vilket gör att operatörerna kan filtrera bort andra ljud som vind, trafik och driftljud. Denna egenskap gör det möjligt att utföra ultraljudstestning i öppna områden utan att kompromissa med testnoggrannheten.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?