Vad är ett vakuumförfallstest? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder vakuumsönderfallstest?

Vakuumsönderfallstestning är en metod som används för att verifiera tätningsintegriteten hos en komponent (som ett processkärl) eller en del. Vakuumsönderfallstestet övervakar testprovet för att upptäcka läckage från en extern källa in i provets hölje eller hölje. Detta test står i motsats till tryckläckagetester där provet testas för läckor som kommer ut ur provet.

Bland andra orsaker kan en läcka indikera närvaron av gropkorrosion eller en nålhål i den testade komponenten.

Kunskaper.se förklarar vakuumsönderfallstest

Under vakuumavklingningstestet ansluts den del eller komponent som testas till en vakuumledning och placeras i testkammaren. Kammaren stängs och både provet och kammaren dammsugs till ett specificerat tryck. När trycket stabiliserats jämförs trycket i provet med referensvolymen i kammaren. Om det finns en nettotryckökning mellan kammaren och provet, kan teknikern dra slutsatsen att det finns en läcka i provet och att det inte är ordentligt vakuumförseglat.

Utomhus elektriska höljen, undervattenssensorhöljen och andra förseglade komponenter är exempel på föremål som vanligtvis testas med vakuumförfallstestenheter.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?