Vad är ett vattenbord? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder vattenytan?

Ett grundvattenskikt är den övre ytan av ett område som är helt mättat med underjordiskt vatten. Denna yta separerar två underjordiska regioner som består av jord och stenar. Den övre regionen har porer fyllda med luft och lite vatten, medan den nedre är mättad med underjordiskt vatten och ingen luft.

Bakgrundens läge och jordens sammansättning är några av de faktorer som påverkar korrosionshastigheten för metaller som är begravda i jorden. Vattnet och luften bidrar till att det bildas fukt, vilket främjar korrosion.

Kunskaper.se förklarar vattenbord

Vattenbord är inte plana och följer konturerna av den överliggande ytan. Andra faktorer som påverkar formen inkluderar:

 • Kapilläreffekt, som bestäms av typen av jord
 • Om berget är ogenomträngligt eller poröst

Vattenbordets position stiger och sjunker beroende på:

 • Säsong
 • Hastighet för att dra vatten från brunnar
 • Vatten som absorberas av växter och vegetation
 • Säsongens fuktighet
 • Mänsklig aktivitet
 • Dessa faktorer orsakar variationer i fukthalten och därmed korrosionshastigheten på metallerna i jorden. En bra analys måste göras för att bestämma den bästa typen av metall och korrosionsskyddsmetoden att använda vid läggning av metallrör i jord.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?