Vad är ett vidhäftningsfel? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder vidhäftningsfel?

Vidhäftningsfel avser tillståndet när limmet tappar vidhäftning från en av limytorna. Det kännetecknas av frånvaron av ett lim på en av materialytorna. Ytbehandling krävs för att åtgärda detta fel.

För att förstå detta tillstånd krävs en noggrann analys av limfel. Felet kan vara lokaliserat vid bindningsgränssnittet med ett mycket tunt lager. Denna gränsyta kan vara förorenad under ytbehandling av den vidhäftande ytan och när ett lim appliceras.

Gratis guide för beläggningsfel och defekter – Sponsrad av Fitz's Atlas 2Klicka här för att ladda ner din gratis guide!

  Kunskaper.se förklarar adhesionsfel

  Adhesionsfel inträffar i gränsytan mellan adhesivskiktet och adherenterna. Detta fel beror på hydratiseringen av de kemiska bindningarna, som bildar förbindelsen mellan limmet och bindningsytan. En limbindning misslyckas när antingen limmet lossnar från underlaget eller när limmet går sönder.

  Vidhäftningsfel är huvudsakligen substrat vidhäftningsfel och intercoat vidhäftningsfel. Substratvidhäftningsfel uppstår när hela beläggningssystemet som har använts för limning lätt kan lossas från underlaget. Det visar frånvaron av vidhäftning av hela beläggningssystemet som har applicerats. Orsakerna till detta misslyckande är kopplade till tre saker:

  • Otillräcklig eller obefintlig sprängprofil

Förekomsten av ytföroreningar

En underhärdad film

Intercoat-vidhäftningsfel inträffar när toppskiktet och primern inte binder. De två primära orsakerna till detta fel är:

  Ett underhärdat topplack

 • En tjock grundfärg appliceras

  En vanlig form av vidhäftningsfel ses vid tejpning av underlaget, vilket har någon av följande egenskaper:

  • När underlaget är instabilt (använd en primer för att stabilisera/stelna underlaget)

  När substratets ytenergi är för låg

  Det är alltid tillrådligt att göra ett vidhäftningstest för att kontrollera vidhäftningens prestanda. Ett rent och torrt underlag ger bäst vidhäftningsresultat.

 • Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?