Vad är ett vidhäftningstestfel? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder vidhäftningstestfel?

Ett vidhäftningstestfel hänvisar till att en beläggning misslyckas med att vidhäfta ett underlag när dess vidhäftningsstyrka testas enligt ASTM D 4541 standardspecifikationer.

Industrifärger och beläggningar testas för sin vidhäftningshållfasthet och egenskaper med hjälp av ett instrument av avdragstyp, som består av en dragtapp som är bunden till beläggningens yta. När beläggningen torkar och bindningen är stark, appliceras en dragkraft av dragstumpen och ökas tills beläggningen lossnar. Denna kraft registreras av dragtappen och kontrolleras för att se om den ligger inom de tillåtna gränserna för vidhäftningsstyrka. Om beläggningen lossnar innan de tillåtna kraftgränserna sägs ha genomgått ett vidhäftningstestfel.

Kunskaper.se förklarar vidhäftningstestfel

En stark vidhäftning av en beläggning eller färg beror på olika faktorer som:

 • Fysiska egenskaper hos underlaget och beläggningen
 • Yta geometri där beläggningen har applicerats
 • Testparametrar, förhållanden och typ av instrument som används för att kontrollera vidhäftningsstyrkan
 • Testmetod
 • Operatörens färdigheter
 • Konsistens och hastighet med vilken dragkraften eller belastningen appliceras
 • Om någon av faktorerna är otillräckliga ökar risken för ett misslyckande vid vidhäftningstestet. För att testa vidhäftningshållfastheten appliceras en vinkelrät dragbelastning och mängden dragkraft eller belastning vid vilken beläggningen går sönder från substratet (dvs vid vilken beläggningen lossnar) registreras. Testet utförs genom att fästa lastfixturer (dollies) vinkelrätt mot ytan av en beläggning med ett lim. Dragkraften ökas gradvis och deformationer i beläggningsytan inspekteras. Kraften ökas tills en fullständig deformation av beläggningen inträffar, vilket bryter bindningen mellan beläggningen och substratet.

  Industribeläggningar och färgtillverkare tillhandahåller en beskrivande manual om vidhäftningsstyrkan. av deras beläggningar.

   Lämna ett svar

   Relaterade Inlägg

   • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

   • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

   • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

   • Kemisk formel för propan

   • Plasmas egenskaper

   • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?