Vad är ett vinylharts? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder vinylharts?

Ett vinylharts är en typ av reaktiv prepolymer och polymer som produceras av förestring av en epoxi med en omättad monokarboxylsyra.

Ett vinylharts är en typ av harts som har tuffa mekaniska egenskaper, god kemisk beständighet och hög vidhäftningshållfasthet, vilket gör den användbar för olika applikationer.

Kunskaper.se förklarar vinylharts

Exempel på vinylhartser är polyvinyl acetat och polyvinylklorid.

Vinylhartser används för att framställa:

 • Beläggningar för metalliska ytor
 • Elektroniska och elektriska komponenter
 • Elektriska isolatorer
 • Fiberförstärkta plastmaterial
 • Strukturlim

  Vinyl harts kan också användas i fogmassa och gjutmassa, tätningsmedel, färger och andra industriella tillämpningar för att förhindra korrosion.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg