Vad är Faying Surfaces? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder falsande ytor?

Fytor är kontaktytor eller ytor på två liknande eller olika material placerade i tät kontakt för att bilda en fog. De är passande ytor som innehåller ett tätningsmedel mellan dem under alla monteringsprocesser så att det inte finns något gap eller spricka kvar mellan dem.

De används för teknisk infästning och fogutveckling av olika medlemmar för att bilda en stark struktur. För att förhindra korrosion mellan de två ytorna används primer eller tätningsmedel för att ge en luft- eller fukttät fog.

Kunskaper.se förklarar falsande ytor

Inom teknisk tillverkning, speciellt i monteringsverkstäder, är fogar viktiga för att skapa invecklade strukturer. Men dåligt installerade fogar kan vara felpunkter i strukturer; de är benägna att drabbas av korrosionsangrepp. En vanlig typ av korrosion som påträffas med fogar är spaltkorrosion, som utvecklas från gap mellan två material. Fukt är den främsta initiatorn till all metallisk korrosion, och förhindrar därmed att den fastnar mellan de falsande ytorna är det första problemet vid fogbildning.

Det är också viktigt att utveckla en slät yta, men i de flesta fall utvecklas sprickor på dessa sviktande ytor; de flesta tillverkare använder sandblästring för att ge en ren och jämn yta. Emellertid görs tätnings- eller beläggningsförsök för att minimera och undvika uppkomsten av luckor; miljön för de två ytorna spelar också stor roll när man gör fogen.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg