Vad är förångning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder förångning?

Förångning är övergången av materia från en fast eller flytande fas till en gasfas (ångfas). Det finns två typer av förångning: förångning och kokning.

I samband med korrosionsskydd används förångningsprocessen huvudsakligen för att applicera beläggningar på metall.

Kunskaper.se förklarar förångning

Det finns två vanliga förångningstekniker:

 • E-beam Evaporation: I denna metod riktas en elektronstråle mot källmaterialet; detta orsakade lokal uppvärmning och avdunstning.
 • Resistiv avdunstning: I denna metod placeras källmaterialet i en volframbåt, som sedan värms upp elektriskt med hög ström för att orsaka avdunstning.
 • Många material är restriktiva när det gäller vilken avdunstning metod kan användas. Detta beror vanligtvis på materialets fasövergångsegenskaper.

  Förångning använder en stark vakuummiljö och kan därför producera tunna filmer med mycket hög renhet. Dessutom är deponeringshastigheten hög, vilket minskar skador på substratet under deponering. Denna metod är enkel och billig.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?