Vad är förtvålning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder förtvålning?

Förtvålning är ett potentiellt problem efter applicering av färg eller en beläggning på betong eller annan yta. Om förtvålning inträffar kan beläggningens vidhäftningsstyrka lida; med tiden slits beläggningen av, vilket exponerar den inre ytan för den frätande miljön.

Förtvålning är en process som producerar tvål från alkalisk hydrolys av fetter och lut.

Kunskaper.se förklarar förtvålning

När förtvålning sker bryts beläggningsmaterialets harts ner av alkali och fukt på ytan, och beläggningen blir klibbig och ofta missfärgad. Detta problem uppstår vanligtvis när en beläggning appliceras direkt på en betong- eller metallyta som inte har härdat helt. Slutresultatet är total förlust av vidhäftning och en fruktansvärd klibbig röra.

Försiktighet måste iakttas när ytan förbereds för att undvika förtvålning. Ytförberedelse är en kritisk faktor som påverkar beläggningens livslängd.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?