Vad är gjutimpregnering? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder gjutimpregnering?

Gjutimpregnering är processen att avlägsna luft från porerna i läckagevägar i ett gjutgods och ersätta det med harts som är speciellt framtaget för att härda i porerna så att gjutgodset blir trycktätt.

Det är en metod att täta porösa material utan att påverka materialets funktionella eller dimensionella egenskaper. Impregneringsprocesserna kan ge:

 • Tätning
 • Minskad fukt och inre korrosion
 • Förbättrad integritet
 • Kunskaper.se förklarar Gjutimpregnering

  Gjutimpregnering förseglar permanent mikro- eller makroporositetshålrum för trycktäthet och blockerar korrosion och svamptillväxt. Det kan också förbättra bearbetbarheten av pulvermetallurgiska delar. Impregneringshartserna fungerar som ett smörjmedel för att eliminera bearbetningsslam och förlänga verktygets livslängd.

  Gjutimpregnering är viktigt eftersom när delar skapas genom att gjuta metall är små defekter nästan omöjliga att undvika. Oavsett om dessa defekter involverar porositet i ytan, bubblor eller andra typer av intrång, kan de negativt påverka en dels prestanda under driftsförhållanden.

  Valken metod beror på en dels krav, specifikationer och tätningsmedel som kommer att användas. Metoder inkluderar:

 • Torrvakuum/tryck (DVP): DVP-cykeln kräver två separata tankar, en för bearbetning av delen och annat för förvaring av tätningsmedlet. Denna process används bäst för metalldelar som innehåller extremt små, mikroskopiska porer som kan vara osynliga för blotta ögat.
 • Våtvakuum/tryck (VP) : Denna cykel kräver endast en tank som innehåller det önskade tätningsmedlet.
 • Våtvakuum (WV): Denna cykel är den snabbaste impregneringsmetoden. Det kräver endast en tank med önskat tätningsmedel.
 • I applikationer förseglas pulvermetallurgiska (PM) komponenter före plätering och för att minska inre korrosion. Pressgjutningar och permanenta formar förseglas rutinmässigt för livet med akrylhartser. Porositetstätning förbättrar skärverktygens livslängd med tio till hundra gånger.

  Impregnering är inte bara effektivt för att förhindra läckor, det är också en utmärkt förbehandling för ytfinish. Det är den föredragna metoden för att säkerställa trycktäta komponenter i felsäkra applikationer. Det används för att förbättra kvaliteten på deras basgjutgods, spara resurser och minska skrot. Tillämpliga branscher inkluderar:

 • Aviation
 • Fordon

  Livsmedelsförädling

 • Olje och gas
 • Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg