Vad är grumlighet? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder grumlighet?

Grumlighet är grumlighet eller grumlighet hos vätskor som ett resultat av separata partiklar som lösta fasta ämnen eller totala lösta fasta ämnen (TSD). Dessa partiklar är inte synliga med blotta ögat.

Det är viktigt att mäta grumlighetsgraden för att testa vattnets kvalitet. Grumlighet kan även tillämpas vid glas- och plasttillverkning. Högre nivåer av grumlighet ökar sannolikheten för korrosion.

Kunskaper.se förklarar grumlighet

Höga nivåer av grumlighet i öppet vatten orsakas vanligtvis av tillväxt av mikroorganismer som växtplankton. Andra aktiviteter som orsakar störningar på land kan resultera i att förhöjda sediment passerar genom vattenmassor i regnstormar. Dessa aktiviteter kan inkludera något av följande:

  • Jordbruk
  • Gruvdrift

  • Konstruktion

Dessa industrier kan producera höga grumlighetsnivåer, vilket också kan leda till höga erosionshastigheter. Andra orsaker till hög grumlighet inkluderar vattenutsläpp och stadsavrinning.

När det är hög grumlighet absorberar suspenderade partiklar mer värme, vilket gör vattnet varmare med lägre syrekoncentration. De flesta organismer överlever inte i varmt vatten. Suspenderade partiklar sprider också ljuset, vilket minskar fotosyntesen som kan främja koncentrationen av syre. Som ett resultat av detta lägger sig suspenderade partiklar under. Dessa suspenderade partiklar kan fungera som fäste för tungmetaller, bekämpningsmedel och andra giftiga föreningar.

Det är viktigt att eliminera grumlighet i vattnet för effektiv desinfektion och för att göra det säkert att dricka. Detta kräver extra kostnad för industriella behandlingar, men är nödvändigt.

För att mäta grumlighet använder industrin ett instrument som kallas turbimeter eller neflometer. Denna enhet mäter ljusintensiteten som sprids i en 90-graders vinkel när ljusstrålar passerar genom proverna. Mätning av grumlighet avslöjar en uppskattning av det totala suspenderade fasta materialet (TSS), vilket är en viktig parameter för att minska toxicitet och korrosion eller skada i vatten.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?