Vad är haveriunderhåll? – Definition från Kunskaper.se

Vad innebär haveriunderhåll?

Havsunderhåll är en form av material- eller utrustningsanering som utförs efter att utrustningen eller materialet har förlorat sin funktionsförmåga eller egenskaper. Underhåll av haverier är ofta den sista utvägen i ett försök att återställa eller förlänga livslängden för en given tillgång.

Kunskaper.se förklarar haveriunderhåll

Hastörsunderhåll utförs på utrustning som är oanvändbar på grund av någon av flera orsaker, allt från allvarlig korrosion till fysiska faktorer som direkt har hindrat utrustningens regelbundna funktion. Underhållet kan antingen vara schemalagt eller inte.

Run-to-failure-underhåll är en typ av planerat haveriunderhåll, medan exempel på oplanerat underhåll inkluderar korrigerande underhåll och reaktivt underhåll. Havariunderhåll undviks ofta eftersom det kan kosta mer än förebyggande underhåll.

Underhållsproceduren innefattar:

    Generering och granskning av användningsposter

  1. Underhållsschema
  2. Smörjning och rengöring

    Visuella inspektioner av slitage

  3. Korrekt hölje och komponentförvaring

  4. Lämna ett svar

    Relaterade Inlägg