Vad är hexylenglykol? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder hexylenglykol?

Hexylenglykol är en kemisk substans som är en oljig färglös vätska med en mild söt lukt. Det är också känt som 2-Methylpentane-2,4-diol och har en molekylvikt på

118,176 g/mol. Det används till stor del som en nyckelingrediens i korrosionshämmande tillsatser.

  Kunskaper.se förklarar Hexylenglykol

  Hexylenglykolbaserade korrosionsinhibitorer används för att skydda systemmetaller från korrosion på flera sätt, inklusive:

   Modifiera metallens yta genom att absorption (vilket gör den mindre känslig för korrosion)

  Buffrar de organiska syror som bildas på grund av oxidation

  Förhindra syrabildning

  Det är fullt funktionellt i blandningar av glykol-vatten och glykol-etanol.

  Nyckelegenskaper och fördelar med hexylenglykol: (

   Förlänger systemets metalllivslängd genom att minska nedbrytningen

   Förhindrar bildandet av slamavlagringar

  • Förhindrar läckor och minimerar underhållskostnader

   Minskar risken för produktförluster på grund av läckage

  • Rätt personlig skyddsutrustning t som skyddsglasögon, labbrockar, andningsskydd och handskar ska användas vid hantering av hexylenglykol.

   Lämna ett svar

   Relaterade Inlägg