Vad är High Velocity Air Fuel (HVAF)? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder High Velocity Air Fuel (HVAF)?

High Velocity Air Fuel (HVAF) hänvisar till en termisk spraybeläggningsteknik för avsättning av högpresterande beläggningar. Denna beläggning avsätts från hårdmetall och metallpulver. Det skyddar maskindelar mot slitage, korrosion, nötning och erosion.

HVAF ger många fördelar, såsom:

 • Låg driftskostnad
 • Hög materialgenomströmning
 • Hög beläggningskvalitet

HVAF kan producera High Velocity Oxygen Fuel (HVOF)-liknande beläggningar. Den kan också producera beläggningar som liknar de som produceras med kallspray.

Kunskaper.se förklarar High Velocity Air Fuel (HVAF)

HVAF-beläggningar kan jämföras med beläggningar som produceras av HVOF och kallspray. HVAF är en ”termisk spray”-process som är mindre varm än HVOF, men varmare än kall spray.

Denna process använder axiell pulverinsprutning i en luftbränslestråle vid 3452–3542°F (1900–1950°C). Som ett resultat används processen för att applicera karbidbaserade material effektivt. Eftersom luft-bränslestrålen producerar färre oxider i jämförelse med högtemperatur-oxy-fuel-strålar, är HVAF-processen också lämplig för att applicera metaller med liten eller ingen oxidation, som liknar kallspray. Därför kan alla vanliga termiska spraypulvermaterial appliceras med HVAF—men bara keramik.

Några fördelar med HVAF inkluderar:

 • Tryckluft används istället för syre
 • Högre spruthastigheter och avsättningseffektivitet
 • Ekonomisk, snabbare sprutning och lägre appliceringskostnad
 • Kvalitetsbeläggning; hårdare, bättre presterande beläggningar
 • Spraypistol används för ytbehandling

HVAF har många industriella användningsområden; några är:

 • Aerospace dimensionering
 • Kemisk tank skydd
 • Oljeraffinering och borrning
 • massa- och pappersindustri
 • Maritim korrosionsbeständighet
 • Reparationer av bilmotordelar
 • Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?