Vad är kalcinering? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder kalcinering?

Balcinering avser den industriella processen att avsevärt höja temperaturen på en fast metall för att underlätta avlägsnandet av flyktiga ämnen som förekommer som föroreningar till metallen. Kalcinering i kombination med andra metoder hjälper till att förhindra spaltkorrosion.

Kunskaper.se förklarar kalcinering

Balcinering används för att avlägsna en mängd olika föroreningsämnen. Dessa ämnen är flyktiga till sin natur och inkluderar men är inte begränsade till koldioxid, inerta gaser och ammoniumjoner.

Balcineringsprocessen hjälper till att förhindra spaltkorrosion, som kan uppstå när damm, sand eller andra frätande ämnen eller joner avsätts på ytor och skapar en miljö där vatten kan samlas. Korrosionen kan uppstå mellan två metaller eller mellan en metall och en icke-metall. Detta orsakar skador på metalldelen, som initieras av kemikaliernas koncentrationsgradient.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?