Vad är kalcium (Ca)? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder kalcium (Ca)?

Kalcium (Ca) är ett kemiskt grundämne som beskrivs som alkaliskt, mjukt och grått. Det tillhör de fem mest förekommande jordelementen vad gäller massa. Det är också bland de mest rikliga lösta joner, både i massa och molaritet.

Detta element är avgörande för levande organismer, såsom i cellulära processer, och har också ett brett utbud av industriella applikationer.

  Kunskaper.se förklarar kalcium (Ca)

  Kemiskt sett är kalcium mycket reaktivt och mjukt, men hårdare än bly. Det är ett silverliknande metalliskt grundämne som kan extraheras från kalciumklorid och andra former av smälta salter via elektrolys. När den produceras genererar den en vitgrå nitrid- och oxidbeläggning, särskilt när den utsätts för luft.

  I sin metallform producerar den vätgas i hög hastighet, men inte under rummet temperatur för att producera värme, vilket gör det fördelaktigt vid väteproduktion. I sitt pulvertillstånd reagerar kalcium snabbt med vatten och reagerar starkt i sura lösningar. Det är därför man tror att lösningar med kalcium eller kalciumklorid är mycket aggressiva mot legeringar och metaller. Vanliga konstruktionsmetaller genomgår dock normalt inte allvarlig korrosion av olika anledningar, såsom:

   Låg syrelöslighet – Detta minskar angreppsgraden med ökande kalciumkoncentration
  • Låg temperatur – Metallkorrosion minskar samtidigt som temperaturen minskar, och när kalcium eller kalciumkloridtemperaturen överstiger 20°F (-6,5°C)
  • Men korrosion förekommer fortfarande i vissa fall, som inom kylområdet. För att förhindra det bör operatörer iaktta olika åtgärder som att undvika att använda olika metaller och förhindra läckage av ämnen som ammoniak, vilket kan främja korrosion.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?