Vad är kalciumhydroxid? – Definition från Kunskaper.se

Senast uppdaterad: 9 september 2019

Vad betyder kalciumhydroxid?

Kalciumhydroxid är ett vitt pulver eller en färglös kristallkemisk förening som bildas genom att reagera kalk och vatten. Kalciumhydroxid kan användas som ett skyddande beläggningsämne för att förhindra ytkorrosion på vissa metaller.

Annons

Kunskaper.se förklarar kalciumhydroxid

Kalciumhydroxid är ett ämne som kan ge korrosionsskydd på titan- och kolstålmetallytor och relaterade laboratorieapplikationer. Det är farligt vid kontakt med huden, vid inandning eller förtäring. Lämpliga försiktighetsåtgärder bör vidtas vid hanteringen.

Annons

Dela denna term

Relaterade villkor

 • Lime
 • Realkalisering
 • Kolsyra
 • Kalcium
 • Kalciumklorid
 • Titan
 • Titankorrosion
 • Kolstål
 • Kalksten
 • Oregelbundet pulver
 • Relaterad läsning

  Taggar Korrosion Betong ÄmnenKemisk föreningOorganisk förening

  Trending Artiklar

  Korrosion

  De fyra nyckeltyperna av spaltkorrosion

  Beläggningar

  4 typer av betonggolvbeläggningar (och vad du bör veta om varje)

  Förebyggande av korrosion

  Grunderna i katodiskt skydd

  Senaste artiklarna

  Annons

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg