Vad är kalciumklorid? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder kalciumklorid?

Kalciumklorid är en oorganisk kemisk förening med molekylformeln CaCl2. Vid normala temperaturer och tryck är det ett benvitt fast ämne. Kalciumklorid finns ofta i en vattenlösning eftersom det är mycket lösningsmedel i vatten.

Eftersom det är ett salt är kalciumklorid i vatten en elektrolytisk lösning. Att exponera material för en vattenlösning som innehåller kalciumklorid ökar sannolikheten och graden av korrosion.

Kunskaper.se förklarar kalciumklorid

Kalciumklorid är ett salt; mer specifikt är det kloridsaltet av kalcium.

Som salt används det ofta för avisningsändamål. En vattenlösning som innehåller kalciumklorid har en lägre frystemperatur än natriumklorid. Kalciumklorid är dock dyrare än natriumklorid, så för applikationer där kostnaden är ett problem (t.ex. behandling av vägar) används natriumklorid oftare.

Kalciumklorid används också som uppstramningsmedel för livsmedel, och är särskilt användbart när man konserverar grönsaker och andra typer av livsmedel av denna anledning. Kalciumklorid är också hygroskopiskt, vilket innebär att det kan dra fukt från den omgivande miljön, så det används som ett torkmedel. Detta är fördelaktigt när det placeras i behållare med pulver som måste förbli torrt.

Kalciumklorid skördas vanligtvis från kalksten med hjälp av Solvay-processen, som går ut på att kombinera saltlake och kalksten för att producera soda och kalciumklorid. Kalciumklorid kan också skördas genom att kombinera kalksten och saltsyra.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?