Vad är kapillär kondensation? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder kapillärkondensation?

Kapillärkondensation hänvisar till en process där ångor adsorberas i porösa vägar av en metall via flerskiktsmekanismer, vilket resulterar i att en kondenserad vätska ackumuleras i dessa fickor. Fuktackumulering är ansvarig för en högre korrosionshastighet.

Kunskaper.se förklarar kapillärkondensation

Kapillärkondensation uppstår när ångkondensationen är under mättnadsångtrycket för den rena flytande fraktionen av samma ämne. Detta beskrivs av en ökning av van der Waals-interaktioner mellan ångfasmolekyler inuti ett begränsat utrymme (en kapillär, ficka eller ångutrymme). När kondensation väl inträffar kan en vätske-ånga-gränssnittsanalys utföras för att bestämma jämviktspunkten under mättnadsångtrycket.

Därför kan kondensation och korrosion inträffa i smala kapillärer vid tryck som är lägre än det normala mättnadsångtrycket.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?