Vad är katodinterferens? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder katodinterferens?

Katodinterferens är ett fenomen som vanligtvis uppstår under jord, där metallmaterial som ligger nära ett katodiskt skyddat system tenderar att skadas eller korroderas. Detta sker främst med underjordiska rörledningar och tankar som används av olje- och gasindustrin, el- och vatten- och avloppsindustrin. Katodinterferensen orsakas av att ströströmmen och marken får en negativ potentialsvängning.

Kunskaper.se förklarar katodinterferens

I en normal situation skyddas en stor metallrörledning som placeras under jord med ett katodskyddssystem (CP), där en likström (DC) injiceras i jorden nära rörledningen som behöver skyddas från jordkorrosion. Betrakta denna stora metalliska rörledning som en primär rörledning.

Alla andra sekundära rörledningar i närheten (t.ex. närliggande vattenledningar, annan olje- och gasledning eller kraftkabel) tenderar att ta sig upp likströmmen som injiceras för att skydda den stora metalliska rörledningen. Följaktligen börjar den stora metallrörledningen plötsligt ta emot likström vid någon annan potential eftersom sekundärröret fungerar som en sekundär jordbädd som laddar ur ström och korroderar urladdningspunkten. Korrosion av den oskyddade (sekundära) rörledningen kommer att uppstå vid alla punkter för strömutsläpp. Denna process kallas katodinterferens.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?